กรอกแบบฟอร์มติดต่อ/สอบถามข้อมูล

ตัวแทนฝ่ายขาย – ประเทศไทย


HTS tentiQ GmbH
Hinter der Schlagmühle 1
63699 Kefenrod
Germany
T: + 65 (0) 68 92 45 40
M: + 65 90 09 20 28
E: salesAPAC@hts-tentiq.com

สำนักงานฝ่ายขาย

HTS tentiQ GmbH
Hinter der Schlagmühle 1
63699 Kefenrod
Germany

T: +49 (0) 60 49 95 100
E: info@hts-tentiq.com