รายละเอียดบริษัท:
HTS tentiQ
Hinter der Schlagmühle 1
D-63699 Kefenrod, Germany
Telephone: +49 (0) 60 49 95 100
Fax: +49 (0) 60 49 95 10 20
Email: info@hts-tentiq.com

 ผู้อำนวยการ:
Giles Hill
Christophe Littner
Markus Wiegand

ศาลสำนักทะเบียน:
Commercial Friedberg HRB 8511

หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม:
DE 320 331 002

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
020 235 90075

ผู้รับผิดชอบเนื้อหาในเว็บไซต์คือ  Mr Giles Hill.