ความเชี่ยวชาญของบริษัท

ฝ่ายออกแบบทางเทคนิคและวิศวกรรมของบริษัทที่สั่งสมความรู้และประสบการณ์ร่วมหลายปี ด้านการออกแบบโครงสร้างการจัดงาน ควบคู่กับความเชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบจำลองระบบ CAD 3 มิติ และกระบวนการผลิต CNC อัตโนมัติที่แม่นยำ ช่วยให้ HTS tentiQ ก้าวสู่ระดับแนวหน้าในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสูงนี้

ความเป็นไปได้ไม่รู้จบ

จากความคิดแรกเริ่มจนถึงการเขียนแบบ การผลิต การจัดส่ง และการติดตั้ง หากลูกค้าประสงค์ ฝ่ายโครงการพิเศษจะสร้างสรรค์ทุกรูปแบบให้เป็นจริง
โครงสร้างสามารถออกแบบให้มีหลายขนาดหลายรูปทรง รวมทั้งสร้างให้ทนต่อลมและหิมะที่แรงขึ้น สำหรับการติดตั้งในสภาพอากาศรุนแรงหรือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
ตลอดหลายปีเราทำงานร่วมกับลูกค้าเอกชน องค์กร และรัฐบาลในทั่วโลก ประดิษฐ์คิดค้นโครงสร้างการจัดงานที่มีนวัตกรรม โดดเด่น และมีเอกลัษณ์อย่างแท้จริง

ประหยัดเวลาและต้นทุน

เมื่อออกแบบโครงสร้างการจัดงานที่ปรับได้ตามต้องการ เป้าหมายหลักอย่างหนึ่งคือใช้ส่วนประกอบที่มีอยู่ให้มากที่สุดในกลุ่มมาตรฐานของเต็นท์และโครงสร้าง ซึ่งหมายความว่า โครงการดำเนินการผลิตได้เร็วกว่า หากผลิตส่วนประกอบเอง และช่วยลดต้นทุนอีกด้วย

สอบถามเกี่ยวกับโครงสร้างที่ออกแบบได้ดั่งใจ


คลังภาพ